Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Schooltuin

22-02-2018
Schooltuin.  Vorig jaar zijn we gestart met een pilot, groep 6 had een eigen schooltuin in de kasteeltuin. Dit was een groot succes, de kinderen hebben met plezier gewerkt en geleerd in de tuin. Dit succes kwam mede door de inzet van ouders, verzorgers en familieleden. Dit jaar willen we graag opnieuw met de schooltuin aan de slag, maar daarvoor hebben we wel weer begeleiders nodig. Via deze link komt u bij een brief met meer informatie. Als u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven bij Tijmen, tvoostenbrugge@cbswilhelmina.nl