Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Schoolkalender - Kerstviering - roosterwijziging

Categorie: Vrij
Data:
21-12-2017
Kerstviering
In verband met de kerstviering van vanavond zijn de kinderen van groep 2 t/m 4 vanaf 12.00 vrij.