Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

06 april 2018

Ouderinloop
Vanaf 08.15 uur kunt u inlopen om het werk van uw kind te bekijken. 
Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.
Weekafsluiting met ouders
Deze week treden de groepen 7 en 3 op, ook de ouders van de kinderen uit deze groepen zijn van harte uitgenodigd.
Legenda:
Informatie