Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

17 november 2017

Weekafsluiting met ouders
Deze week treden de groepen 6 en 1a/2a op, ook de ouders van de kinderen uit deze groepen zijn van harte uitgenodigd.
Ouderinloop
Vanaf 08.15 uur kunt u inlopen om het werk van uw kind te bekijken. 
Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.
Legenda:
Activiteit
Informatie