Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

26 oktober 2017

Streetwise
Alle kinderen doen mee aan het programma 'Streetwise' van de ANWB. Ze leren zich zo (nog) beter redden in het verkeer. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben hun fiets nodig voor deze activiteit.
Studiemiddag
De kinderen van groep 2 t/m 8 zijn vanmiddag vrij in verband met een studiemiddag van het team.
Legenda:
Huiswerk
Vrij
Activiteit