Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Informatie gym en bibliotheek groep 5 t/m 8

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op donderdag 24 augustus starten de lessen bewegingsonderwijs. De groepen 5/6, 6/7 en 7/8 hebben bewegingsonderwijs op de Wilhelminaschoolmiddagen (WS-middagen) dat zijn de donderdagmiddag en de vrijdagmiddag. Op donderdag of vrijdag wordt het bibliotheekbezoek voor deze groepen gekoppeld aan de lessen bewegingsonderwijs.

In verband met de veiligheid is het gewenst dat er een ouder meefietst naar Allemanswaard en weer terug. Middels dit formulier kunt u zich opgeven als fietsouder.
U ontvangt zo snel mogelijk het rooster en het wordt gepubliceerd op de website.
 
  donderdag     vrijdag 
groep 5/6  Fietsen heen om 12.20 uur
Fietsen terug om 13.25 uur
Fietsen heen om 13.05 uur
Fietsen terug om 14.25 uur
groep 6/7 Fietsen heen om 13.45 uur
Fietsen zelfstandig* of met de leerkracht terug om 14.45 uur
Fietsen heen om 12.20 uur
Fietsen terug om 13.40 uur
groep 7/8 Fietsen heen om 12.20 uur
Fietsen terug om 13.40 uur
Fietsen heen om 13.45 uur
Fietsen zelfstandig* of met de leerkracht terug om 14.45 uur

*De gymles eindigt voor groep 6/7 op donderdagmiddag en voor groep 7/8 op vrijdagmiddag om 14.45 uur. Na het omkleden is de schooldag voor de kinderen voorbij. Zij mogen dan vanaf Allemanswaard zelfstandig naar huis fietsen, mits u daar toestemming voor geeft via dit formulier. Wanneer u hier geen toestemming voor geeft, fietst uw kind met de leerkracht mee terug naar school.

 
reload
* Verplichte velden