Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

12 februari 2018

MR vergadering
De MR komt vandaag bijeen. De vergadering begint om 20.00 uur op de Wilhelminaschool. Op de website is de agenda te vinden. Ook zijn hier de notulen van de laatste vergadering te vinden.
Legenda:
MR/OR vergadering