Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

26 januari 2018

Sluitingsdatum kandidaat MR
De medezeggenschapsraad zoekt een nieuwe voorzitter. U kunt zich tot en met vandaag kandidaat stellen voor deze functie. U ontvangt hier nog informatie over.
Legenda:
Huiswerk
MR/OR vergadering