Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

16 januari 2018

Informatie-avond Staal
In groep 4 is dit jaar gestart met een pilot voor een nieuwe methode voor taal- en spellingonderwijs, Staal. De ouders van groep 4 worden van harte uitgenodigd om vanavond de methode te leren kennen. De avond start om 19.30 uur. Wanneer de pilot slaagt, gaan we de methode, per schooljaar, doorvoeren in alle groepen. Ook alle andere ouders zijn natuurlijk van harte welkom.
Legenda:
Informatie