Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

27 november 2017

Informatieavond groep 8
Voor de ouders en de kinderen van groep 8 is er een voorlichting over de eindtoets en het voortgezet onderwijs. De voorlichtingsavond start om 19.00 uur in het Amfi. 
Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.
1e Advent
Vandaag besteden we in de weekopening aandacht aan de 1e Adventsviering.
Legenda:
Activiteit
Informatie