Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

13 november 2017

Bezoek Revius Lyceum.
De kinderen van groep 8 brengen een bezoek aan het Revius Lyceum in Doorn. Ze worden daarvoor vandaag op de fiets op school verwacht. Ze zijn rond 16.00 uur weer terug op school.
Legenda:
Activiteit