Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

02 oktober 2017

MR vergadering
De MR komt vandaag bijeen. De vergadering begint om 20.00 uur op de Wilhelminaschool.
Op de website is de agenda te vinden. Ook de notulen van de laatste vergadering zijn hier te vinden.
Legenda:
MR/OR vergadering