Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

05 september 2017

OR vergadering
Vanavond vergadert de ouderraad.
Ouderavond Rots & Water - groep 6
Vanavond is er een ouderavond voor de ouders van groep 6. Het programma van Rots & Water wordt toegelicht.

Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.
Legenda:
MR/OR vergadering
Contactavond