Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Schoolkalender - Sluitingsdatum kandidaat MR

Categorie: MR/OR vergadering
Data:
26-01-2018
Sluitingsdatum kandidaat MR
De medezeggenschapsraad zoekt een nieuwe voorzitter. U kunt zich tot en met vandaag kandidaat stellen voor deze functie. U ontvangt hier nog informatie over.