Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Schoolkalender - Rapportmap mee naar school

Categorie: Informatie
Data:
15-01-2018
Rapportmap mee naar school
Begin februari krijgt uw kind het eerste rapport mee naar huis. Graag deze week de rapportmap weer mee naar school geven.