Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Schoolkalender - MR-vergadering

Categorie: MR/OR vergadering
Data:
25-06-2018
MR vergadering
De MR komt vandaag bijeen. De vergadering begint om 20.00 uur op de Wilhelminaschool. Op de website staat de agenda. Ook de notulen van de laatste vergadering zijn hier te vinden.