Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Schoolkalender - Ouderinloop

Categorie: Informatie
Data:
17-11-2017
08:15 - 08:15
Ouderinloop
Vanaf 08.15 uur kunt u inlopen om het werk van uw kind te bekijken. 
Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.