Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Schoolkalender - Kerstvakantie vanaf 12 uur

Categorie: Vrij
Data:
21-12-2018
Kerstvakantie
Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.