Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Schoolkalender - Voorjaarsvakantie vanaf 12 uur

Categorie: Vrij
Data:
23-02-2018
12:00 - 12:00
Voorjaarsvakantie
Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.