Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders
Vakanties 2017-2018  Bij het maken van het vakantierooster vol­gen we het advies van de Landelijke Com­missie Vakantiespreiding en vindt er overleg plaats met de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio. ​De eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018 is maandag 21 augustus 2017.
 
vakantie:  
Herfst- 14-10-17 t/m 22-10-17
Kerst- 23-12-17 t/m 07-01-18
Voorjaars- 24-02-18 t/m 04-03-18
Pasen*) 02-04-18
Mei- 27-04-18 t/m 13-05-18
Pinksteren 19-05-18 t/m 21-05-18
Zomer- 14-07-18 t/m 26-08-18

*) Goede vrijdag (30-03-18) vieren we ’s morgens het Paasfeest. Vanaf 12 uur begint het paasweekend.


Extra vrije dagen/dagdelen  Deze momenten ontstaan o.a. door: studie­dagen voor het team, diverse activiteiten, sinterklaasmiddag,  e.d.  De extra vrije dagdelen voor het aankomende cursusjaar zijn:
 
datum: vrije groep:
- dinsdagmiddag 26-09-17
   (vanaf 12 uur, studiemiddag team)
- donderdagmiddag 26-10-17
   (vanaf 12 uur, studiemiddag team)
- dinsdagmiddag 05-12-17
   (vanaf 12 uur, i.v.m. Sinterklaas)
- donderdagmiddag 21-12-17
   (vanaf 12 uur, i.v.m. de kerstviering)
- vrijdagmiddag 22-12-17
   (vanaf 12 uur, i.v.m. de kerstviering)
- vrijdagmiddag 23-02-18
   (om 12 uur start de voorjaarsvak.)
- vrijdagmiddag 30-03-18
   (om 12 uur start het paasweekend)
- vrijdagmiddag 08-06-18
   (studiemiddag van het team)
- vrijdagmiddag 13-07-18
   (om 12 uur start de zomervakantie)
- 1 t/m 4
 
- 2 t/m 4
 
- 1 t/m 4
 
- 2 t/m 4
 
- 5 t/m 8
 
- 5 t/m 8
 
- 5 t/m 8
 
- 5 t/m 8
 
- 5 t/m 8