Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Actueel
22-12-2017: Schoolnieuws december 2017

22-12-2017: Jong Lothe december 2017


Schoolnieuws  In 'Schoolnieuws' staan de mededelingen van de schoolleiding. Schoolnieuws verschijnt viermaal per jaar (in een uitgebreide vorm) en maandelijks in de Prik op.

Schoolkrant  'Jong Lothe' is de schoolkrant van de Wil­helminaschool. In deze krant schrijven en tekenen kinde­ren en leerkrachten samen over wat er de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden. Ook vindt u er informatie van de schoolleiding, medezeggenschapsraad, de ouderraad en het bestuur. De krant verschijnt driemaal per jaar: voor de kerst-, de paas- en de zomervakantie.

Archief
06-07-2017: Schoolnieuws juli 2017
06-07-2017: Jong Lothe juli 2017

13-04-2017: Schoolnieuws april 2017
13-04-2017: Jong Lothe april 2017